Novinky

8.srpna 2018

Benešov, Česká republikaM a v e l, a.s. (“Mavel”) oznámil úspěšnou instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu první ze tří turbín ve vodní elektrárně Štvanice (MVE Štvanice) na řece Vltavě v centru Prahy, České republice. Výkon nové dvojitě regulované turbíny “S” Kaplan , modelový typ Mavel KS3400K4 přesáhl očekávané hodnoty o více než 25%. (více)

August 8, 2018

Benešov, Czech Republic  - Mavel, a.s. (“Mavel”) announced the successful installation, testing and commissioning of the first of three generating units at the Stvanice Hydroelectric Power Plant.

14.únor 2018

Benešov, Česká republika  - Firma Mavel, a.s. (“Mavel”) oznámila úspěšné zprovoznění tří  Kaplan PIT turbín ve vodní elektrárně Lipki (“ MVE Lipki”) na řece Odra, jihovýchodně od města Wroclaw, které se nachází v západní části Polska. (více)

February 14, 2018

Benešov, Czech Republic  - Mavel, a.s. (“Mavel”) announced the successful commissioning of three Kaplan PIT Turbines at the Lipki Hydropower Plant ("Lipki HPP") on the Odra River, southeast of Wroclaw in Western Poland. (more)

27. června 2017

Denver, Colorado – Firmy Albany Engineering Corporation a Mavel, A.S., podepisují smlouvu o společné výrobě a dodávkách pro čtyři projekty na řece Hudson v státě New York. (více)

June 27, 2017

Denver, Colorado - Albany Engineering Corporation and Mavel, a.s. Sign Joint Manufacturing Supply Agreement for Four Projects on the Hudson River in New York. (more)

21. června 2017

Benešov, Česká republika a Boston, Massachussets – Mavel jmenuje pana N. Christian A. Porse jako regionálního manažera prodeje pro Spojené Státy Americké.  (více)

June 21, 2017

Benesov, Czech Republic and Boston, MA - Mavel Names N. Christian Porse to Position of United States Regional Sales Manager. (more)

14. června 2017

Benešov, Česká republika – Kaplanova „S” turbina dodaná firmou Mavel byla uvedena do provozu ve vodní elektrárně Yamada v Japonsku s výkonem 90 kW.  (více)

June 14, 2017

Benesov, Czech Republic - Mavel Kaplan 'S' Turbined Commissioned at 90 kW Yamada Hydroelectric Power Project in Japan. (more)

30. května 2017

Benešov, Česká republika –Firma Mavel jmenuje pana Pospíšila, pana Svobodu a pana Lázničku na vedoucí místa ve vrcholovém vedení společnosti. (více)

May 30, 2017

Benesov, Czech Republic -Mavel promotes Pospisil, Svoboda and Laznicka to top executive level positions. (more)

19. května 2017

Benešov, Česká republika – pět přímoproudých turbin firmy Mavel bylo uvedeno do provozu ve vodní elektrárně Polockaya s výkonem 24 MW. (více)

May 19, 2017

Benesov, Czech Republic - Five Mavel PIT Turbines Commissioned at 24 MW Polotskaya Hydroelectric Power Project.  (more)

13. března 2017

Benešov, Česká republika – firma Mavel získává zakázky v České republice na rekonstrukci vodních elektráren Štvanice a Veletov. (více)

March 13, 2017

Benesov, Czech Republic - Mavel Receives Contracts to Refurbish the Stvanice and Veletov Hydroelectric Power Plants in the Czech Republic. (more)

11. července 2016

Benešov, Česká republika – vodní elekrárna Alba s výkonem 4.1 MW v italském regionu Piemonte byla uvedena do provozu se dvěma Kaplanovými turbinami firmy Mavel. (více)

July 11, 2016

Benešov, Czech Republic– 4.1 MW Alba Hydroelectric Power Plant commissioned with two Mavel Kaplan PIT turbines in Italy's Piedmont region. (more)

11. červenec 2016

Benešov, Česká republika a Boston, Massachussets – firma Mavel získává zakázku na vodní elektrárnu Crocker Pond ve Westminsteru, stát Massachusets. (více)

July 11, 2016

Benesov, Czech Republic - Mavel receives turbine order for Crocker Pond Hydroelectric Plant in Westminster, MA. (more)

1. června 2016

Benešov, Česká republika a Boston, Massachussets – firma Mavel získává zakázku na dodávku vertikální Peltonovy turbiny pro vodní elektrárnu Winchie Creek v Britské Kolumbii. (více)

June 1, 2016

Benesov, Czech Republic and Boston, MA - Mavel receives order fro Vertical Pelton Turbine for the Winchie Creek Hydroelectric Power Plant in British Columbia. (more)

1. března 2016

Benešov, Česká republika – Firma Mavel oznámila doplnění svého výrobního programu modulárních mikroturbin o turbinu MT8. (více)

March 1, 2016

Benesov, Czech Republic - Mavel announces addition of TM8 to its Modular Micro Turbine product line. (more)

31. prosinec 2015

Benešov, Česká republika – Firma Mavel dodává Kaplanovy turbiny pro projekt vodní elektrárny Polockaya s výkonem 24 MW. (více)

December 31, 2015

Benesov, Czech Republic - Mavel delivers five Kaplan Turbines to 24 MW Polotskaya Project. (more)

31. prosinec 2015

Benešov, Česká republika – ve vodní elektrárně Liběchov III bude instalována přímoproudá Kaplanova turbina firmy Mavel, která se nachází pod úrovní hladiny. (více)

December 31, 2015

Benesov, Czech Republic - Libechov III commissioned using a Mavel Kaplan PIT Turbine in fully submerged powerhouse. (more)

31. prosinec 2015

Nakano, Japonsko a Benešov, Česká republika – zprovozněny byly vodní elektrárny Nakano a Shin Hayatsuki s nainstalovanými turbínami firmy Mavel. (více)

December 31, 2015

Benesov, Czech Republic - Nakano HPP and Shin Hayatsuki HPP commissioned utilizing Mavel Turbines. (more)

duben 2015

Boston, stát Massachussets - v rámci projektu nazvaném „The Head of the U canal“ byla dokončena první instalace modulárních Mikro turbin firmy Mavel. (více)

April 2015

Boston, MA - First installation of Mavel Modular Micro Turbines Completed at Head of the U Hydroelectric Project. (more)

28. duben 2014

Jerome, Idaho a Boston, Massachussets –Společnost North Side Energy použije modulární Mikro turbinu firmy Mavel pro projekt „The Head of the U canal“. bude se jednat o první instalaci MT10 sifonové Mikro turbiny v USA (více)

April 28, 2014

Jerome, ID and Boston, MA - North Side Energy Company uses Mavel Modular Micro turbine for Head of the U Hydroelectric Project - First TM10 Siphon Micro turbine installation in USA. (more)

7.srpna 2013

Benešov, Česká republika – inovativní návrh strojovny pro vodní elektrárnu Lovosice – Píšťany zajistí v letním období ochranu před povodněmi v Evropě. (více)

August 7, 2013

Benesov, Czech Republic - Lovosice - Pistany hydro plant innovative powerhouse design provides protection during summer flooding in Europe. (more)

7. srpna 2013

Panama City, Panama a Benešov, Česká republika – Uvedením do provozu poslední ze tří elektráren v červnu 2013 byla dokončena výstavba 30 MW hydroenergetické kaskády na řece Piedra v provincii Chiriqui na území Panamy. Celý tento projekt byl zahájen na Hydrovision v roce 2004. (více)

August 7, 2013

Panama City, Panama and Benesov, Czech Republic - Three plant 30 MW cascade on Piedra River in Panama's Chiriqui Province completed with commissioning of final plant in June 2013 - It all began with a yoyo at Hydrovision. (more)

30. listopadu 2012

Benešov, Česká republika – firma Mavel oznamuje uvedení do provozu vodní elektrárny Grodno v Běloruské republice. (více)

November 30, 2012

Benesov, Czech Republic - Mavel announces the commissioning of the Grodnenskaya Project in the Republic of Belarus. (more)

21. listopadu 2012

Benešov, Česká republika – firma Mavel dokončuje uvedení do provozu posledních tří projektů v Jižní Koreji. (více)

November 21, 2012

Benesov, Czech Republic - Mavel completes commissioning of final three projects in South Korea. (more)

5. března 2012

Benešov, Česká republika a Las Vegas, Nevada – firma Mavel získává zakázku na projekt třetí přímoproudé turbiny v Illinois. (více)

March 5, 2012

Benesov, Czech Republic and Las Vegas, Nevada - Marseilles Hydro Legacy set to be restored Mavel receives contract for third PIT turbine Project in Illinois. (more)

12. února 2012

Benešov, Česká republika – firma Mavel získává zakázku na dodávku Francisovy turbiny pro vodní elektrárnu Eagle Creek na vodní nádrži Rio s minimálním průtokem vody. (více)

February 12, 2012

Benesov, Czech Republic - Mavel receives contract to provide Francis Turbine for Eagle Creek's Rio HPP Minimum Flow Unit. (more)

25. března 2011

Benešov, Česká republika – firma Mavel získala zakázky na dodávku čtyř Francisových turbín pro projekt vodních elektráren Las Perlas Norte a Las Perlas Sur v Panamě. (více)

March 25, 2011

Benesov, Czech Republic - Mavel awarded contracts for the supply of four Francis turbines for the Las Perlas Norte and las Perlas Sur Hydro Power Project in Panama. (more)

25. března 2011

Benešov, Česká republika – smlouvy na dodávku technologie pro vodní elektrárny Brandon Road a Dresden Island, projektované společností Northern Illinois Hydro, získává firma Mavel. (více)

March 25, 2011

Northern Illinois Hydro awards contracts for the supply of technolgy for Brandon Road and Dresden Island Hydroelectric Power Projects to Mavel. (more)

18. března 2011

Benešov, Česká republika a Boston, Massachussets – společnost Holyoke Gas & Electric schválila pro projekt „Boatlock Unit 1“ instalaci Kaplanovy turbiny firmy Mavel – výroba elektrické energie se zvýší na trojnásobek. (více)

March 18, 2011

Holyoke Gas & Electric commissions Boatlock Unit 1 Project with Mavel Kaplan turbine -- Power generation increases threefold. (more)

20. listopadu 2010

Benešov, Česká republika – Mavel, a.s. oznamuje uvedení do provozu čtyř turbin – nízko spádová lokalita v České republice. (více)

November 20, 2010

Mavel, a.s. announces commissioning of four turbines - low head site in the Czech Republic. (more)

9. srpna 2010

Benešov, Česká republika a Boston, Massachussets – Mavel, a.s. oznamuje úspěšné uvedení do provozu 11,3 MW vodní elektrárny Upper Clowhom v Britské Kolumbii. (více)

August 9, 2010

Benesov, Czech Republic and Boston, MA - Mavel, a.s. announces the successful commissioning of the 11.3 MW Upper Clowhom Hydroelectric Power Plant in British Columbia. (more)

11. ledna 2010

Benešov, Česká republika – vodní elektrárna Bugoye s výkonem 14 MW v Ugandě byla uvedena do povozu se dvěma Francisovými turbinami firmy Mavel. (více)

January 11, 2010

Benesov, Czech Republic - Uganda's 14 MW Bugoye HPP Commissioned using two Mavel Francis turbines. (more)

11. ledna 2010

Benešov, Česká republika – Mavel, a.s. oznamuje uvedení do provozu vodní elektrárny Finnholm ve Finsku. (více)

January 11, 2010

Benesov, Czech Republic - Mavel, a.s. announces commissioning of the Finnholm HPP in Finland. (more)

4. června 2009

Benešov, Česká republika – Mavel, a.s. podepisuje ve Finsku novou smlouvu na zakázku pro zařízení o výkonu 1,76 MW.  (více)

June 4, 2009

Benesov, Czech Republic - Mavel, a.s. signs new 1.76 MW contract in Finland. (more)

10. ledna 2009

Benešov, Česká republika – VE Concepcion - 10 MW projekt dvou Francisových turbin firmy Mavel uveden do provozu v Panamě. (více)

January 10, 2009

Benesov, Czech Republic - Concepcion 10 MW Project commissioned in Panama with two Mavel Francis turbines. (more)

27. října 2008

Benešov, Česká republika – Mavel, a.s., oznamuje uvedení do provozu dvou nových elektráren poblíž Chatillonu v Itálii.  (více)

October 27, 2008

Benesov, Czech Republic - Mavel, a.s. announces the commissioning of two new power plants near Chantillon, Italy. (more)

13. srpna 2008

Benešov, Česká republika – Mavel, a.s., podepisuje smlouvu na dodávku dvou horizontálních Francisových turbin pro vodní elektrárnu Bugoye v Ugandě. (více)

August 13, 2008

Benesov, Czech Republic - Mavel, a.s. signs contract to deliver two Horizontal Francis turbines to the Bugoye plant in Uganda. (more)

27. března 2008

Benešov, Česká republika – Mavel, a.s. získal zakázku pro vodní elektrárnu Kayalik.  (více)

March 27, 2008

Benesov, Czech Republic - Mavel, a.s. awarded contract for the Kayalik Hydroelectric Power Plant. (more)

21. března 2008

Benešov, Česká republika – turbiny firmy Mavel byly instalovány ve dvou rekonstruovaných vodních elektrárnách ve Finsku.  (více)

March 21, 2008

Benesov, Czech Republic - Mavel Turbines installed at two refurbished hydro projects in Finland. (more)

20. ledna 2007

Praha, Česká republika – Mavel, a.s. uvádí do provozu rekonstruovanou vodní elektrárnu Podlužany v České republice. (více)

January 20, 2007

Prague, Czech Republic - Mavel, a.s. commissions refurbished Podluzany Hydro Plant in Czech Republic. (more)

20. ledna 2007

Praha, Česká republika – rychlý růst akciové společnosti Mavel si vyžádal rozšíření týmu vrcholového vedení o nového finančního a provozního manažera. (více)

January 20, 2007

Prague, Czech Republic - Mavel, a.s. rapid growth leads to addition of new Chief Financial Officer and Operations Manager to its top Management Team. (more)

24. října 2006

Praha, Česká republika – MAVEL, A.S. uvádí do provozu Fergus Mills o výkonu 270 KW. Jedná se o první instalaci v Severní Americe. (více)

October 24, 2006

Prague, Czech Republic - Mavel, a.s. commissions 270 kW Fergus Mills - First North American installation. (more)

20 Června 2006

Praha, Česká republika - MAVEL, A.S., uvádí do provozu poslední turbinu na vodním díle Lesichovo v Bulharsku. (více)

June 20, 2006

Prague, Czech Republic - Mavel, a.s. commissions final turbine at Lesichovo site in Bulgaria. (more)

20. dubna 2006

Praha, Česká republika – Mikro turbina firmy Mavel, a.s., vyrábí elektrickou energii pro osvětlení historického mostu Togetsukyo v Kjótu.  (více)

April 20, 2006

Prague, Czech Republic - Mavel, a.s. Micro Turbine lights up historic Togetsukyo Bridge in Kyoto. (more)

20. dubna 2006

Praha, Česká republika – Mavel, a.s., představuje novou Mikro turbinu – úspěsné uvedení do provozu tří nových MT10 sifonových Mikro turbin v Polsku. (více)

April 20, 2006

Prague, Czech Republic - Mavel, a.s. introduces new Micro Turbine - Successful commissioning of three new MT10 Siphon Micro Turbines in Poland. (more)

20. května 2005

Praha, Česká republika – Mavel, a.s., uvádí do provozu jednu vodní elektrárnu v Polsku a začíná s výrobou další. (více)

May 20, 2005

Prague, Czech Republic - Mavel, a.s. commissions one project in Poland and begins production of another. (more)

12. srpna 2004

Praha, Česká republika – Mavel, a.s., přijímá zakázku na Kaplanovu turbínu pro projekt Infernos v Portugalsku. (více)

August 12, 2004

Prague, Czech Republic - Mavel, a.s. receives order Kaplan turbine for Infernos Project in Portugal. (more)

27. července 2004

Praha, Česká republika – Nová Francisova turbina firmy Mavel téměř zdvojnásobila výkon vodní elektrárny vybudované v blízkosti hory Fudži v Japonsku.  (více)

July 27, 2004

Prague, Czech Republic - Mavel's new Francis turbines almost doubles output at Hydro Power Plant near Mount Fuji in Japan. (more)

23. dubna 2004

Praha, Česká republika – první etapa projektu Yeghesis spuštěná v dubnu předčila očekávání. (více)

April 23, 2004

Prague, Czech Republic - Yeghesis First phase commissioned in April output exceeds expectation. (more)

12. dubna 2004

Praha, Česká republika – Mavel, a.s., uvádí do provozu svůj 19. projekt v Pobaltí a podepisuje smlouvy na další tři projekty.  (více)

April 12, 2004

Prague, Czech Republic - Mavel, a.s. commissions 19th project in the Baltic Region signs agreements for three more. (more)

21. května 2003

Praha, Česká republika – Polská vodní elektrárna Kosciuszko  o výkonu 3,3 MW byla uvedena do provozu se třemi horizontálními turbinami firmy Mavel. (více)

May 21, 2003

Prague, Czech Republic - 3.3 MW Polish hydro power plant Kosciuszko commissioned with three Mavel Horizontal Kaplan turbines. (more)

21. května 2003

Praha, Česká republika – technické zařízení firmy MAVEL po provedené rekonstrukci v Benátkách zvyšuje výrobu elektrické energie o 60%.  (více)

May 21, 2003

Prague, Czech Republic - Mavel Technology increases power by 60% at Benatky Refurbishment. (more)