Mavel disponuje více než 100 vlastních designů vodních turbín a poskytuje kompletní řadu Kaplanových, Francisových, Peltonových a modulárních Micro turbín vhodných jak pro vysokospádové, tak i pro nízkospádové lokality.

TURBÍNY MAVEL

Firma Mavel navrhuje, konstruuje a vyrábí turbíny a příslušné zařízení pro vodní elektrárny s instalovaným výkonem od 30 kW do více než 30 MW. Tyto turbíny zahrnují jak kompletní řadu Kaplanových, Francisových a Peltonových turbín, tak i výrobní řadu TM modulárních Micro turbín Mavel.

turbine-home-kaplan

Kaplan

Kaplanova turbína, která byla vynalezena v České republice v roce 1912, je vhodná pro lokality s nízkým spádem a vysokým průtokem. Firma Mavel nabízí Kaplanovy turbíny typu PIT, Vertikální, Bulb, Z a S, s průměrem oběžného kola až 5,5 metrů. Tyto turbíny jsou vhodné pro lokality se spádem od 1,5 do 35 metrů a s průtokem od 1,2 do 200 m3/s. Za posledních 25 let instaloval Mavel na svých lokalitách především Kaplanovy turbíny a stal se tak lídrem na trhu v konstrukci turbín pro nízké spády.

(více)

turbine-home-francis

Francis

Francisova turbína, vynalezená v Lowellu, MA v roce 1848 zůstává dodnes nejvíce využívanou turbínou na světě. Francisovy turbíny Mavel s instalovaným výkonem až 30 MW na jednotku jsou vyráběny v horizontální nebo vertikální konfiguraci a jsou využitelné v širokém rozsahu středních spádů. Jsou navrženy pro lokality se spádem od 15 do 300 metrů a s průtokem 0,5 až 35 m3/s. Mavel obrábí svá Francisova kola z jednoho kusu oceli pro dosažení nejvyšší možné kvality oběžného kola.

(více)

turbine-home-pelton

Pelton

Peltonova turbína byla vynalezena v roce 1878 během kalifornské zlaté horečky. Jde o typ impulsní turbíny navržené pro lokality s vysokým spádem a nízkým průtokem. Peltonovy turbíny vyrábí firma Mavel jak v horizontální, tak ve vertikální konfiguraci s instalovaným výkonem až 30 MW na jednotku. Mavel dodává své Peltonovy turbíny na lokality s průtokem 0,1 až 10 m3/s a spádem od 50 do 1000 metrů, které lze nalézt především v Severní Americe, Evropě a Africe.

(více)

turbine-home-mt-micro-siphon

TM Micro turbíny

Firma Mavel dodává své TM modulární Micro turbíny jako kompletní sady, tedy včetně všech elektrických, mechanických a řídících systémů. Tento typ turbín je navržen pro lokality se spádem do 6 metrů a průtokem 0,15 až 5 m3/s. Nespornou výhodou TM Micro turbín je, že mohou být instalovány na již existujících jezech a nevyžadují strojovnu. Mavel vyrábí a dodává TM Micro turbíny ve čtyřech různých rozměrech s instalovaným výkonem od 5 kW do 160 kW na jednotku.

(více)

Rozsah využití turbín - klikni pro zvětšení

graph_TurbineRange