Turbíny TM Micro

TM modulární Micro turbína Mavel ("TM turbína") je navržena pro lokality s nízkým průtokem i spádem. TM turbína využívá pro získání vodní energie sifonové technologie s využitím oběžného kola Kaplanova typu, se čtyřmi manuálně nastavitelnými lopatkami. Oběžné kolo je připojeno k asynchronnímu generátoru napřímo nebo přes řemenový převod. To umožňuje optimalizovat otáčky turbíny i generátoru v závislosti na podmínkách dané lokality. TM turbína nepotřebuje strojovnu a může být instalována přímo na nosné konstrukci připevněné na jezu. Za uplynulých 20 let Mavel nainstaloval více než 65 TM Micro turbín na lokalitách v Bulharsku, České republice, Finsku, Itálii, Japonsku, Lotyšsku, Německu, Polsku, Slovensku, Slovinsku, Spojených státech amerických a na Ukrajině.

 

Vlastnosti TM Micro turbíny

modulární design
nevyžaduje strojovnu
manuální nastavení lopatek
sifonová technologie

robustní konstrukce
krátké dodací lhůty
osvědčený výkon

VÝROBNÍ ŘADA TM MICRO TURBÍN

Hydro Turbine Micro Siphon

Typy turbín TM3, TM5, TM8 a TM10
Průměr oběžného kola 300 až 1000 mm
Rozsah spádu 1,5 až 6 m
Rozsah průtoku 0,15 až 5 m3/s
Výkon 5 až 160 kW

Čtyřmi standardními modely z výrobní řady TM Micro turbín Mavel jsou TM3 (průměr oběžného kola 300 mm), TM5 (průměr oběžného kola 550 mm), TM8 (průměr oběžného kola 850 mm) a TM10 (průměr oběžného kola 1000 mm). Provozní podmínky pro jednotlivé modely jsou specifikovány v tabulkách níže.

STANDARDNÍ MODELY TM TURBÍN
TURBÍNA TM3
Rozsah spádu 1,5 až 6 m
Rozsah průtoku 0,15 až 0,4 m3/s
Výkon 5 až 20 kW
TURBÍNA TM5
Rozsah spádu 1,5 až 6 m
Rozsah průtoku 0,7 až 1,4 m3/s
Výkon 7 až 60 kW
TM8 TURBÍNA
Rozsah spádu 2 až 5 m
Rozsah průtoku 1,5 až 3 m3/s
Výkon 20 až 100 kW
TM10 TURBÍNA
Rozsah spádu 2 až 5 m
Rozsah průtoku 2 až 5 m3/s
Výkon 30 až 160 kW

Siphon Turbine TM Micro

Mavel’s TM Modular Micro Turbines are sold as complete pre-assembled packages for turnkey installation. The modular package includes turbine, generator, draft tube and automated control system.