TURBÍNY KAPLAN

Kaplanova turbína, vynalezená Viktorem Kaplanem v roce 1912 v Brně, si získala značnou oblibu díky své vysoké účinnosti a širokému rozsahu použití. Za uplynulých sto let od jejího vzniku již byla vyvinuta řada konfigurací. Kaplanova turbína se dokáže automaticky přizpůsobit měnícím se podmínkám stavu vody pootočením lopatek oběžného i rozváděcího kola. Tato unikátní schopnost umožňuje udržet vysokou účinnost napříč širokému rozpětí průtoku a spádu.

Kaplanovy turbíny Mavel jsou optimální pro projekty s vysokým průtokem a relativně nízkým spádem, tedy od 1,5 do 35 metrů. Mavel vyrábí a dodává Kaplanovy turbíny v pěti různých konfiguracích s průměrem oběžného kola až 5500 mm, s využitím tří až šesti lopatek a s jednoduchou nebo dvojitou regulací. Firma Mavel instalovala po celém světě již 290 Kaplanových turbín.

VÝROBNÍ ŘADA KAPLANOVÝCH TURBÍN

Hydro Turbine Kaplan

Typy turbín PIT, Vertikální, Bulb, Z a S
Průměr oběžného kola 560 mm až 5500 mm
Počet lopatek 3, 4, 5 nebo 6
Rozsah spádu 1,5 až 35 m
Rozsah průtoku 1,2 až 200 m3/s
Výkon 20 až 30.000 kW

KAPLAN PIT

Průměr oběžného kola 1050 mm až 5500 mm
Počet lopatek 3 nebo 4
Rozsah spádu 1,5 až 12 m
Rozsah průtoku 15 až 150 m3/s
Výkon 400 kW až 8.000 kW
Způsob převodu řemenový převod nebo paralelní převodovka

Kaplan PIT Hydro Turbine

KAPLAN VERTIKÁLNÍ

Průměr oběžného kola 850 mm až 5500 mm
Počet lopatek 4, 5 nebo 6
Rozsah spádu 1,5 až 35 m
Rozsah průtoku 3,5 až 200 m3/s
Výkon 70 kW až 20.000 kW
Způsob převodu spojení napřímo, řemenový převod nebo paralelní převodovka

Kaplan Vertical Hydro Turbine

KAPLAN BULB

Průměr oběžného kola 1050 mm až 2500 mm
Počet lopatek 3 nebo 4
Rozsah spádu 1,5 až 12 m
Rozsah průtoku 5 až 45 m3/s
Výkon 100 kW až 3.000 kW
Způsob převodu spojení napřímo, řemenový převod nebo kuželová převodovka

Kaplan Bulb Hydro Turbine

KAPLAN Z

Průměr oběžného kola 710 mm až 3000 mm
Počet lopatek 4, 5 nebo 6
Rozsah spádu 2 až 35 m
Rozsah průtoku 2 až 60 m3/s
Výkon 30 kW až 20.000 kW
Způsob převodu spojení napřímo

Kaplan Z Hydro Turbine

KAPLAN S

Průměr oběžného kola 560 mm až 1450 mm
Počet lopatek 4 nebo 5
Rozsah spádu 1,5 až 15 m
Rozsah průtoku 1,2 až 14,5 m3/s
Výkon 20 kW až 1.750 kW
Způsob převodu spojení napřímo nebo řemenový převod

Kaplan S Hydro Turbine