MAVEL -  VÝROBCE VODNÍCH TURBÍN

M a v e l, a.s. ("Mavel") je přední celosvětová výrobní a inženýrská společnost, která se specializuje na turbíny a příslušná zařízení a technologii pro vodní elektrárny od 30 kW do 30+ MW na jednotku, a to již od roku 1990. Mavel je schopen zrealizovat kompletní technologické celky vodních elektráren tzv. na klíč.

Mavel vlastní více než 100 designů Kaplanových, Francisových, Peltonových a Micro turbín. Turbíny firmy Mavel vyrábí energii již ve 37 zemích světa na pěti kontinentech.

Nejnovější zprávy

Benešov, Česká republika – 14.únor 2018 - Firma Mavel, a.s. (“Mavel”) oznámila úspěšné zprovoznění tří  Kaplan PIT turbín ve vodní elektrárně Lipki (“ MVE Lipki”) na řece Odra, jihovýchodně od města Wroclaw, které se nachází v západní části Polska. Mavel spolupracoval s konstrukční firmou Doraco sp.zo.o na návrhu, výstavbě, instalaci a uvedení do provozu nové elektrárny na současném jezu. Finální uvedení do provozu proběhlo ve čtvrté čtvrtině roku 2017.  (více)

Update projektu

Mavel dodal 5 Kaplanových Pit turbín na vodní elektrárnu Polotskaya (VE Polotskaya), nacházející se na řece Dvina v Bělorusku. Jednotlivé turbíny typu KP3000K4 budou po jejich spuštění vyrábět 4.850 kW, celkový výkon elektrárny tak bude 24,25 MW.  Nominální spád dosahuje až 7,7 metrů a maximální průtok činí 65 m3/s.  Kromě Kaplanových turbín dodala firma Mavel také ocelové pity, savky, hydraulické, mazací a filtrační systémy, generátory a pět stanic řídících systémů. (více)