VÝROBA

Kaplans_Production_400

KVALITA ČESKÉHO PRŮMYSLU

Česká republika je vyhlášena svou tradiční kvalitou konstrukce a výborným průmyslem. Hlavní konstrukční, výrobní a montážní závod společnosti se nachází 50 kilometrů jihovýchodně od Prahy v místě nedávno renovovaného hlavního sídla společnosti v Benešově v České republice. Druhý český závod společnosti ve městě Rájec-Jestřebí zajišťuje zakázkovou konstrukci, maloobjemovou výrobu a poradenství v oblasti elektrických ovládacích prvků a systémů.

V roce 2014 společnost Mavel dokončila svůj pětiletý program kapitálových investic zaměřený na vylepšení závodů podle nejpřísnějších ekologických a výrobních norem. Tento program zahrnoval výstavbu nového křídla pro konstrukční oddělení, nákup nových strojů včetně 5osého obráběcího stroje a 6osého obráběcího centra, rozsáhlá zlepšení v oblasti energetické účinnosti a rozšíření skladovacích, administrativních a montážních prostor.

Společnost Mavel je držitelem následujících ISO certifikátů :

Kvalita: 9001:2015
Životní prostředí: 14001:2015
Svařování: 3834-2:2005

waterypelton_web

DŮRAZ NA INTERNÍ KAPACITY

Výhodou společnosti Mavel je možnost kontrolovat téměř všechny fáze výroby v závodech v České republice s využitím autorizačních procesů. Nejmodernější výrobní haly společnosti obsahují více než 40 strojů a kombinovanou jeřábovou nosnost 85 tun, takže je možné vyrábět všechny nebo téměř všechny díly turbín a souvisejících zařízení na jednom místě za dodržování přísných opatření kontroly kvality společnosti.

Prostory. Celková výrobní plocha budov činí 10 300 m2 (111 000 čtverečních stop) a plocha kanceláří je 2 600 m2 (28 000 čtverečních stop).

Konkrétní výrobní procesy.

Frézování Stříhání
Lisování Povrchová úprava
Válcování kovů Soustružení
Svařování Vrtání
Zkoušení Řezání
Vyvrtávání Lakování
Broušení Montáž

Speciální řízené CNC stroje. Společnost Mavel využívá více než 12 číslicově řízených strojů k výrobě oběžných kol, lopatek oběžných kol, rozváděcích lopatek a dalších součástí turbín.CNC Controlled Specialty Machines.

SixAxisMillingMachine_web

POKROČILÁ VÝROBA

6osé CNC centrum na obrábění prototypů. Společnost Mavel disponuje nejpokročilejší technologií výroby turbín pro odvětví hydroenergetiky, především novým 6osým centrem na obrábění prototypů. Tento stroj byl uveden do plného provozu v roce 2014 a má následující parametry:

Průměr stolu: 3 700 mm (148 palců)
Nosnost stolu: 60 tun
Maximální otáčky: 6 000 / minutu
Osa X: 6 000 mm / 240 palců
Osa Y: 5 400 mm / 216 palců
Osa Z: 1 500 mm / 60 palců

 

5osý CNC obráběcí stroj. Tento 5osý obráběcí stroj používá společnost Mavel od roku 2011. Jde o hlavní výrobní centrum oběžných kol Peltonových a Francisových turbín a lopatek oběžných kol Kaplanových turbín.

Průměr stolu: 1 700 x 1 400 mm (68 x 56 palců)
Nosnost stolu: 8 tun
Maximální otáčky: 10 000 / minutu
Osa X: 1 800 mm / 72 palců
Osa Y: 2 000 mm / 80 palců
Osa Z: 1 100 mm / 44 palců

WorldMap_Production_Web_400

KOMPLEXNÍ DODÁVKA ELEKTROMECHANICKÉ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ AŽ PO PŘIPOJENÍ DO SÍTÉ

Komplexní dodávka elektromechanické části zařízení až po připojení do sítě. Společnost Mavel nabízí zákazníkům kompletní sestavy zařízení až po připojení do sítě tj. od jednotlivých turbín až po ucelená řešení zahrnující konstrukci, vtok, česle, savku, turbínu, hydraulickou jednotku, generátor, ovládací prvky, elektrické a řídicí systémy elektrárny. Konečný rozsah závisí na požadavcích zákazníka. Turbína a kovové součásti jsou vyrobeny v českých závodech Mavelu. Výkovky, odlitky a další části sestavy zařízení jsou buď vyrobeny společností Mavel nebo nakoupeny od schválených dodavatelů a záruku na ně poskytuje firma Mavel.

Strategický nákup. Oddělení strategického nákupu společnosti Mavel nakupuje odlitky, výkovky, suroviny a velké podsestavy jako generátory od dodavatelů v Evropě a Americe. Veškeré položky dodávané subdodavateli procházejí přísnou kontrolou kvality a musí splňovat stejné normy jako součásti vyrobené společností Mavel.

Elektrické a řídicí systémy elektráren. Závod společnosti Mavel v Rájci-Jestřebí disponuje rozsáhlými zkušenostmi s navrhováním a výstavbou složitých řídicích a elektrických systémů u menších projektů v Evropě. U větších projektů jsou elektrické a řídící systémy zadávány místním dodavatelům podle standardů a kritérií společnosti Mavel.

KaplanTurbine_Production_Web_400

PROJEKTY NA ZAKÁZKU / OSVĚDČENÉ VÝSLEDKY

Inženýring. Inženýring je hlavní předností společnosti Mavel při dodávání zařízení vodních elektráren, která splní nebo překročí požadavky zákazníka. Tým společnosti Mavel skládající se z 60 stavebních, hydraulických, elektrických a strojních inženýrů je zapojen do každého projektu od prvního návrhu projektu přes detailní výrobu až po závěrečné uvedení do provozu. Jejich práce s využitím 3D softwaru je zaměřena na vytvoření co nejúčinnějšího a nejrobustnějšího systému, který optimalizuje konkrétní požadavky zákazníka.

Projekt. Inženýři společnosti Mavel se projektů účastní již od nejranějších fází, navrhují zákazníkům možnosti konfigurace turbín tak, aby vyhovovaly specifickým místním, ekonomickým, ekologickým a dalším omezením. Schopnost společnosti Mavel dodávat ucelený sortiment Kaplanových, Francisových a Peltonových turbín ve více než 100 patentovaných provedení může být zákazníkovi dostatečným ujištěním, že zařízení doporučované touto společností nejlépe splní požadavky související s jejich lokalitou.

Projektové / výrobní partnerství. Oddělení konstrukce a výroby společnosti Mavel jsou propojená, aby byl zajištěn výrobní proces optimalizující kvalitu a hodnotu souboru zařízení.

Engineers_Production_web_400

GLOBÁLNÍ SERVIS

Zkušený globální tým. Tým společnosti Mavel zajišťující instalaci, uvádění do provozu a servis za posledních 25 let po celém světě prováděl dohled nad instalací více než 470 turbín, jejich zkoušením a uváděním do provozu. Servisní tým konstrukčních a technických odborníků zajišťuje i služby specialistů poprodejní podpory, včetně údržby, renovace a opravy stávajících zařízení.

Instalace a uvádění do provozu. Společnost Mavel provádí dohled nad instalací a uváděním svých zařízení v lokalitách po celém světě. Díky znalostem cizích jazyků je personál společnosti Mavel schopen zajistit správnou instalaci zařízení společnosti společně s místními dodavateli stavby a instalace. Při uvádění do provozu jsou přítomni odborníci zajišťující odstranění případných závad a poskytující poradenství během spouštění zařízení a jeho připojování do elektrické sítě.

Údržba a opravy. Odborníci společnosti Mavel jsou v krátké době schopni asistovat zákazníkům s běžnou údržbou i nouzovými opravami.

Dálkový monitoring. Na přání zákazníka může společnost Mavel nainstalovat dálkový monitoring vodní elektrárny za účelem asistence při zajišťování efektivního každodenního provozu a odstraňování závad. Dálkový monitoring odborníkům společnosti Mavel poskytne informace o provozních podmínkách a výkonu zařízení v reálném čase.